Rodziny

Założenie rodziny Do założenia rodziny potrzebujesz 3 postaci, które wybrały już profesję, zakończyły akt 1-1 oraz 200 000 sztuk złota. Jeśli spełnione są wszystkie wymagania to możesz założyć rodzinę u Mimi Mentor w NosVill lub u Lucia w Porcie Alveus. Postać, która zgłasza wniosek o założenie rodziny musi podać jej nazwę i w ten sposób staje się ona szefem rodziny. Dwie pozostałe postacie zostaną reprezentantami rodziny. Rodzina może posiadać do 50 członków.

Rozwiązanie rodziny Rodzinę możesz rozwiązać w NosVill oraz w Porcie Alveus. Po rozwiązaniu rodziny jej członkowie nie mogą wstąpić do nowej rodziny czy też jej założyć przez co najmniej 24 godz., a szef i jej reprezentanci rodziny przez 3 dni.

Akcje Rozkaz
Zmień reprezentanta rodziny %Reprezentant rodziny 'nazwa postaci kandydata' 'nazwa postaci do odebrania praw'
Tylko reprezentant rodziny może zostać szefem rodziny. %Familyhead 'nazwa postaci kandydata'
Zaproś nowego członka rodziny (może to zrobić tylko szef rodziny lub zastępca) %Familyinvite nazwa postaci
Wyrzuć członka rodziny (może to zrobić tylko głowa szef lub zastępca) %Familydismiss nazwa postaci
Opuszczanie Rodziny (nie dotyczy szefa rodziny) %Familyleave
Rodzinna wiadka (możliwa tylko dla szefa lub reprezentanta rodziny) %Familyshout tekst

Po usunięciu lub opuszczeniu rodziny nie możesz przez 24 godz. wstąpić do nowej rodziny lub ją założyć.