Specjaliści

Wprowadzenie

Specjalista to postać, w którą możesz się przemienić używając do tego karty. Otrzymujesz w ten sposób specjalne podstawowe umiejętności. Specjalista zachowuje siłę i doświadczenie walki Twojej wcześniejszej postaci. Specjaliści otrzymują automatycznie ich umiejętności, jeśli osiągną określony poziom profesji. W zależności od rodzaju specjalisty, Twoja postać może używać broni głównej lub broni drugorzędnej.

Zadania specjalistów


U Tajemniczego Kamienia Duszy otrzymasz zadanie na specjalistę. Klikając na kamień dostaniesz się do wnętrza. Tam możesz przyjąć zadanie i powtarzać je ile razy chcesz. Za zakończone zadnie otrzymasz kartę specjalisty.

Transformacja i zasady/ punkty specjalne

Transformacja Załóż kartę i naciśnij [G] lub kliknij na przycisk transformacji w oknie postaci, aby przemienić się w specjalistę. Pamiętaj jednak o tym, aby mieć odpowiednią wróżkę. Powrócisz do poprzedniej formy, naciskając [G] lub klikając ponownie na przycisk transformacji. Jeśli chcesz się ponownie zamienić musisz odczekać 30 sekund. Umiejętności specjalisty, które nie zakończyły swojego działania, zwiększają czas oczekiwania.


Punkty statusu Klikając prawym przyciskiem na specjalistę uzyskasz szczegółowe informacje o nim. Tam też możesz zobaczyć umiejętności, a klikając na [UP] przyznać punkty statusu.


Wymagania Każda karta specjalisty wymaga określonej ilości punktów reputacji, aby można ją było założyć. Jeśli ich nie masz to nie możesz przeprowadzić transformacji. Transformacja może się też nie udać jeśli nie posiadasz wystarczającego poziomu profesji, Twoja postać ma negatywny efekt lub jeśli nie upłyną czas ponownego użycia Twoich umiejętności.

Zwiększenie poziomu

Poziom specjalisty może być zwiększony przez PD profesji postaci. Specjalista otrzymuje 100% punkty profesji i 50% Twojego zwykłego poziomu profesji. Twój specjalista może osiągnąć maksymalnie 99 poziom. Od poziomu 20 specjalista otrzymuje 3 punkty statusu za każdy następny poziom, które możesz dodać klikając na [UP] w oknie informacji Twojego specjalisty.

Ulepszanie

Do ulepszenia specjalisty potrzebujesz kartę o określonym poziomie profesji. Dodatkowo musisz posiadać skrzydła anioła, dusze, kryształy pełni księżyca oraz określoną ilość złota. Jeśli spełnisz wszystkie wymagania możesz odwiedzić Malcolma Mixa w NosVille lub Marvina Magicusa w Porcie Alveus. Przy większych ulepszeniach specjalisty zmienią się jego skrzydła, a oprócz tego otrzymujesz określoną ilość pkt umiejętności.