Partner

Kim jest partner?

Partnerzy oraz NosKumple towarzyszą Ci podczas podróży. Partnerów w przeciwieństwie do NosKumpli nie możesz złapać. Przyłączą się do Ciebie dobrowolnie. Partnerów zazwyczaj znajdziesz w czasoprzestrzeni. To postacie w grze, które spotykasz na swojej drodze wypełniając misje. Jeśli je przekonasz to przyłączą się do Ciebie i będą Ci towarzyszyć. Jeśli partner dołączył się już raz do Ciebie to nie może tego zrobić ponownie.

Podstawowe sterowanie

Możesz posiadać do 3 partnerów. Aby wybrać partnera musisz się udać do swojego Mini-landu, następnie wybrać partnera i kliknąć na [Towarzysz].

Za pomocą [F1], [F2] oraz [F3] możesz zmieniać między sobą i swoimi partnerami.

Możesz wybrać towarzysza za pomocą [CTRL+lewy przycisk myszy] lub klikając na jego portret.

Za pomocą [F4] wybierasz sam siebie oraz Twojego towarzyszącego partnera. Za pomocą [F5] wybierasz wszystkie cele, do których dążysz.

Zaawansowane sterowanie

Za pomocą [A] Twój partner atakuje każdego potwora, który znajduje się na jego drodze. Po osiągnięciu celu atakuje tylko wtedy, jeśli sam zostanie zaatakowany.

Za pomocą [S] Twój partner przerywa wszystkie trwające aktywności. Jeśli jego energia życia spadnie poniżej 10%, opuści on pole walki.

Za pomocą [D] Twój partner atakuje cel swego właściciela. Jeśli energia Twojego partnera spadnie poniżej 10% , przerwie on wszystkie aktywności.

Twoi partnerzy udają się do wybranego miejsca za pomocą [F]. Atakują oni tylko w przypadku, kiedy sami zostaną zaatakowani.

Wzmocnij partnera

Partnerzy zdobywają za zabijanie potworów tak samo jak Twoja postać punkty doświadczenia. Dzięki specjalnemu pokarmowi można zwiększyć ich poziom walki. W przeciwieństwie do NosKumpli możesz ulepszyć swoich partnerów podobnie jak własną postać przez przedmioty takie jak np. broń, zbroja, buty oraz rękawice. Broń i zbroję musisz najpierw transformować u Teoman Top w NosVille. Przeobrażony ekwipunek posiada takie same atrybuty jak wcześniejsze przedmioty. Pamiętaj jednak o tym, aby ekwipunek odpowiadał zawsze rodzajowi ataku (magia/walki na odległość/walki wręcz).